Ny SEIMad dia nandray anjara mavitrika tamin’ny fambolen-kazo nokarakarain’ny Ministeram-panjakana misahana ny Tetikasan’ ny Fiadidiana ny Repoblika, ny Fanajariana ny tany ary ny Fampitaovana teny Ambohimangakely By-Pass. Notanterahana tamin’io andron’ny Zoma 22 Janoary 2016 ihany koa ny fifampiarahabana noho ny fahatrarana ny Taona Vaovao.

Reboisement SEIMad

Je suis intéressé(e)