Toy ny isan-taona dia nandray anjara tamin’ny Salon de l’habitat teny amin’ny Zone ForelloTanjombato ny orinasa. Nanomboka teo no nivoizana ny teny filamatra vaovao : “Tompon-trano aho”

Salon de l'habitat 2015

Je suis intéressé(e)