Misaotra antsika rehetra izay nitsidika ny tranoeva nadritra ny FIM 2016.

Mankasitraka feno tamin’ny fandalovanareo teo amin’ny tranoeva ary misaotra sahady amin’ny tombontsoa ho azonareo tamin’ireo vokatra narantinay.

Manantena izahay fa voavaly araka ny tokony ho izy ireo fanontaniana napetrakareo, ary aza misalasala ny manoratra na mandalo ety amin’ny foibe raha mila fanazavana fanampiny.

Ho amin’ny manaraka indray.

FIM 2016

Je suis intéressé(e)