Lasa soamatsara ny hafatrao. Hoezahanay ho valiana ao anaty ny fotoana fohy ianao.