Ny SEIMad dia misokatra amin’ireo mpiaramiombon’antoka rehetra ; na ara-bola na ara-teknika toy ny :

  • Sampan-draharaham-panjakana sy ireo vondrona itsinjaram-pahefana ifotony
  • Mpamatsy vola eto an-toerana sy any ivelany : nanomboka ny taona 1999 no efa nahazo famatsiam-bola avy amin’ireo banky eto an-toerana sy any ivelany ireo tetikasam-panorenan’ny SEIMad (BFV-SG, BOA Madagascar, BNI Madagascar, SBM, SHELTER AFRIQUE).
  • Ireo orinasa na olon-tsotra liana amin’ireo tetikasan’ny SEIMad
  • Ireo mpandraharaha ara-ekonomika isan-karazany

partenaires