Toerana : Ampefiloha, Antananarivo.

Ny Avotra Résidence dia trano lehibe misy rihana 4 ahitana “Appartements” miisa 36, misy efitra 3 na 4 arakaraky ny habeny.
Efa andalam-panatontosana ny tetikasa ankehitriny ary heverina ho vita amin’ny taona 2017.

FIVOARANA AMIN’NY ANKAPOBENY NY ASA FANAMBOARANA : jereo ny sary etsy ambany.

3
3
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
1

Je suis intéressé(e)